เมนู

ความเป็นผู้นำการส่งต่อทั่วโลกของ EV Cargo

EV Cargo Global Forwarding ดำเนินงานในระดับโลกและนำโดยทีมผู้นำมืออาชีพของเราซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากมายในการจัดการซัพพลายเชน การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับแบรนด์ชั้นนำของโลกทีมผู้นำของเราใช้แนวทางการทำงานร่วมกันใน EV Cargo เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทั่วโลก

Heath Zarin

ประธานกรรมการ EV Cargo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EV Cargo

Clyde Buntrock

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนก EV Cargo Global Forwarding ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EV Cargo Global Forwarding

Steve Williams

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ EV Cargo Global Forwarding

Matthew Love

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน EV Cargo Global Forwarding