เมนู

ความเป็นผู้นำการส่งต่อทั่วโลกของ EV Cargo

EV Cargo Global Forwarding ดำเนินงานในระดับโลกและนำโดยทีมผู้นำมืออาชีพของเราซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากมายในการจัดการซัพพลายเชน การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับแบรนด์ชั้นนำของโลกทีมผู้นำของเราใช้แนวทางการทำงานร่วมกันใน EV Cargo เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทั่วโลก

Heath Zarin

Chairman & CEO, EV Cargo

Simon Pearson

Chief Strategy Officer, EV Cargo

Mark Davis

General Counsel, EV Cargo

Dr. Virginia Alzina

Chief Sustainability Officer, EV Cargo

Michael Conroy

CEO, EV Cargo UK

Clyde Buntrock

CEO, EV Cargo Global Forwarding

Andy Humpherson

CEO, EV Cargo Solutions

Duncan Grewcock

CEO, EV Cargo Technology

Ross Eggleton

Chief Operating Officer, EV Cargo UK

Dave Holland

Executive Vice President – Marketing & Communications

Dean Hughes

Executive Vice President – Information Technology

Craig Sears-Black

Executive Vice President - Growth & Innovation

Wendy Dean

Executive Vice President - People

Steve Williams

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ EV Cargo Global Forwarding

Matthew Love

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน EV Cargo Global Forwarding