เมนู

พอร์ทัล บริษัท ประกัน

หากคุณเป็นทนายความบุคคลที่สามที่สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดกรมธรรม์และรหัสพอร์ทัลของเรา:

สำหรับ EL บริษัท ประกันของเราคือซูริกหมายเลขกรมธรรม์ 51340013 และ ID ผู้ชดเชยพอร์ทัล C00108

สำหรับ PL บริษัท ประกันของเราคือซูริกหมายเลขกรมธรรม์ 51340014 และ ID ผู้ชดเชยพอร์ทัล C00108

Defendant only CNFs must be sent to:

Gallagher

Email: uk.evcargo.claims@ajg.com