เมนู

15th ธันวาคม 2020

General ห้องข่าว

Following the success of our Brexit broadcast last month and as the end of the Transition period is getting ever closer, we are pleased to announce that our latest Brexit update is now available to view at a time convenient to you.

Ian Moran, customs and trade compliance manager, discusses the below over the 1-hour recording:

  • The new arrangements covering postponed VAT accounting and what you need to do to make use of this easement
  • Review the trade deals which the UK Government has been able to negotiate
  • GSP preference requirements post Transition
  • The new UK Global Tariff and its implications to clients
  • Provide an update on arrangements for Northern Ireland
  • Customs invoice requirements

The broadcast can be viewed below:

The accompanying presentation with links to the relevant Government guidance can be viewed HERE.

General

Three High-Profile Promotions Support EV Cargo Global Forwarding’s Growth

Global freight and supply chain provider EV Cargo Global Forwarding, which operates in over 100 countries, has announced three high-profile...

General

EV Cargo Brexit Update – Watch Now: The Impact on Imports and Exports.

We’re 21 days post the Brexit transition period and arrangements have been agreed between the European Union and the UK....

General

การอัปเดตอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล

อุปสงค์ในระดับสูงการขาดแคลนอุปกรณ์และความแออัดที่ท่าเรือคอนเทนเนอร์และฮับการขนส่งยังคงนำเสนอความท้าทายที่สำคัญ ...