เมนู

การอัปเดตล่าสุดของ COVID-19

ติดตามข่าวสารอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก

การอัปเดต COVID-19

ประกาศเกี่ยวกับลูกค้า 18 - COVID-19 - PANDEMIC

เราต้องการแบ่งปันการอัปเดตล่าสุดของเราเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 การขนส่งทางทะเล: การค้าเอเชีย - ยุโรป / ทั่วไป ...

การอัปเดต COVID-19

ประกาศเกี่ยวกับลูกค้า 17 - COVID-19 - PANDEMIC

COVID-19- PANDEMIC เราต้องการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตล่าสุดของเราเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 การขนส่งทางทะเล: ภาพรวมตลาดทั่วไป / ...

การอัปเดต COVID-19

ประกาศเกี่ยวกับลูกค้า 16 - COVID-19 - PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus. PREVAILING WEATHER CONDITIONS AFFECTING SERVICES Typhoon / Cyclone...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 15 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus. General Status – China / Hong Kong China’s...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 14 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus. General Status – China / Hong Kong Our...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 13 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus. The focus has shifted away from China to...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 12 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus. The focus has shifted away from China to...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 11 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the Covid-19 virus, which has now extended to 142 countries. China...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 10 – COVID-19 – EPIDEMIC

  We would like to share our latest update on the Covid-19 virus, which today reportedly affects 115 countries; and...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 9 – COVID-19 – EPIDEMIC

We would like to share our latest update on the general situation and the current status of ACS operations in...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 8 – COVID-19 – EPIDEMIC IN CHINA

We would like to share our latest update on the general situation and the current status of ACS operations in...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 7 – COVID-19 – PANDEMIC

We would like to share our latest update on the general situation and the current status of operations in China....

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 6 – COVID-19 – PANDEMIC

The World Health Organisation has officially named the Coronavirus epidemic COVID-19, and we will be using this term in our...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 5 – COVID-19 – PANDEMIC

Shippers The 10th February was the official return to work day for suppliers in most China provinces. Shippers are required...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 4 – COVID-19 – PANDEMIC

Based on the most recent information, as per local provincial government guidelines, please see the reported revised re-opening dates in...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 3 – COVID-19 – PANDEMIC

In accordance with local government requirements, Chinese offices remain closed until the 9th of February. It is expected that PRC...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 2 – COVID-19 – PANDEMIC

BUSINESS CONTINUITY AND THE CHINESE NEW YEAR HOLIDAY Further to our notice on 28th January, due to an extended quarantine...

การอัปเดต COVID-19

CUSTOMER ADVISORY NOTICE 1 – COVID-19 – PANDEMIC

BUSINESS CONTINUITY AFTER THE CHINESE NEW YEAR HOLIDAY In line with the latest PRC and Hong Kong Government announcements, our...