Menu

Szybka logistyka dla szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych

Zapewniamy lokalne zrozumienie logistyczne w skali globalnej, aby zapewnić wiodącą na rynku widoczność łańcucha dostaw w sektorze FMCG.

Opierając się na naszej sieci i opartym na technologii Łańcuchu Dostaw®, optymalizujemy przepływ między dostawcami FMCG a detalistami w celu globalnego transportu towarów. Nasza sieć logistyczna, globalna obecność i siła na kluczowych rynkach produkcyjnych i konsumenckich oznacza, że mamy możliwość szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Rynek dóbr konsumenckich charakteryzuje się szybko zmieniającym się krajobrazem, który wymaga skupienia się na zachowaniu jakości produktów. Ze swej natury rynek ten musi pozostać elastyczny, aby dostosowywać się do zmian w wymaganiach klientów. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów koncentruje się na zapewnieniu zrównoważonego, wydajnego i zoptymalizowanego łańcucha dostaw.

EV Cargo Global Forwarding stara się zminimalizować wpływ na środowisko poprzez nasze podejście do przewozu ładunków mniejszych niż ciężarówka. Oferujemy szereg rozwiązań umożliwiających wejście na rynek i możemy dokonać przeładunku lub dostawy do miejsca przeznaczenia.

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów o rozwiązaniach dla łańcucha dostaw FMCG.