Menu

Portal ubezpieczycieli

Jeśli jesteś prawnikiem będącym stroną trzecią i pytasz o szczegóły naszej polisy ubezpieczeniowej i identyfikator portalu:

W przypadku EL naszym ubezpieczycielem jest Zurych, numer polisy 51340013 i identyfikator kompensatora portalu C00108.

W przypadku PL naszym ubezpieczycielem jest Zurych, numer polisy 51340014 i identyfikator kompensatora portalu C00108.

Defendant only CNFs must be sent to:

Gallagher

Email: uk.evcargo.claims@ajg.com