Menu

1st Luty 2021

General

Three High-Profile Promotions Support EV Cargo Global Forwarding’s Growth

Global freight and supply chain provider EV Cargo Global Forwarding, which operates in over 100 countries, has announced three high-profile...

General

EV Cargo Brexit Update – Watch Now: The Impact on Imports and Exports.

We’re 21 days post the Brexit transition period and arrangements have been agreed between the European Union and the UK....

General

Aktualizacja branży transportu morskiego

Wysoki poziom popytu, niedobory sprzętu i zatory w portach kontenerowych i węzłach przeładunkowych nadal stanowią poważne wyzwanie ...